Date:
Tags:

Oude School transformatie | Duivendrecht

2. Door het herontwerp van de bestaande school naar woongebouw worden aan het gemeentelijke monumentale pand nieuwe eisen gesteld, die passen bij een comfortabel leefklimaat voor een woning. Uitgangspunt is dat de historische be­bouwing zo getransformeerd wordt dat het leefbaar is in zomer en winter en dat de monumentale waarde door nieuwe technische toevoegingen niet aanzienlijk beperkt wordt.

Studio YAA heeft verschillende energi­econcepten ontwikkeld waarmee de opdrachtgever duidelijke keuzes kon maken hoeveel in duurzaamheid gein­vesteerd kan worden. Het meerendeel van het pand blijft qua structuur, gevel en raampartijen bestaan, aan de rechter noordzijde van het pand wordt een nieuw deel herbouwd en omgevormd tot een woonkamer in de stijl van een orangerie: de gevel en dak opent zich hier en staat door zijn openheid in contrast met de besloten linker kant van de noordgevel.

Door middel van het refereren naar steen­verbanden van het bestaande pand en het toevoegen van eigentijdse karakteris­tieke aluminium kozijnen, maken we een gebaar dat oud en nieuw naast elkaar kunnen bestaan.

Het interieur van de nieuwe orangerie is licht en open van karakter. Ook hier verult een meubelelement de functie van ruimtescheider en herbergt de technische ruimte voor de WKO (aardwarmtepomp). Het open glazen dak geeft de orangerie een licht karakter, aangevuld met planten waar het goed vertoeven is.

 

Opdrachtgever: Particulier
Ontwerpteam: Studio YAA
Oppervlakte: 300 m2
Ontwerp: 2022
Oplevering: 2024