Research voor prijsvraag inzending Meditation Cabin is.a. Studio LMV

In een boeiende samenwerking met Studio LMV hebben we ons gericht op een prijsvraaginzending voor een Meditation Cabin in de openbare ruimte van Tokyo. De uitdaging was om een tijdelijke, makkelijk verplaatsbare ruimte te creëren waar mensen kunnen ontsnappen aan de drukte van de stad en tot rust kunnen komen. Ons ontwerpproces omvatte veel experimentatie, resulterend in een eenduidige vorm: de hyperboloïde. Deze vorm wordt gecreëerd door de rotatie van een algemene hyperbool om zijn hoofdas. De schijnbare eenvoud van de vorm, die tegelijkertijd complexiteit vertoont, symboliseert de relatie van de cabin met haar omgeving. We kozen voor bamboe als constructiemateriaal en een stuk doek als gevelbekleding, waardoor de cabin harmonieus opgaat in de natuurlijke en stedelijke context van Tokyo.