Architectuur

Architectuur is de kern en passie van ons vak en werk – het vormgeven van ruimtes die optimaal aansluiten bij de behoeften
onze opdrachtgevers.  
Daarbij houden we rekening met het budget, de karakteristieken van de locatie, de logica van de routing, de impact van zichtlijnen, het beleven van licht en het toepassen van materialen die bij de plek en de opdracht passen. We ontwerpen persoonlijke en karaktervolle gebouwen voor onze opdrachtgevers.  

Detail en Materiaal

Wij geloven dat bij duurzame architectuur goed doordachte en mooie details horen.  Bij het ontwerpen van een detail hebben we aandacht voor locatie, materiaal, duurzaamheid en milieu maar ook voor expressie van het gebouw.  Onze ontwerpmogelijkheden worden vergroot naarmate we het detail koppelen aan het gebouwconcept.
Hierbij speelt het bouwsysteem, installatietechniek en bouwfysica een essentiele rol. Een goed detail is voor ons een detail dat in zijn omgeving past en een detail dat mooi verouderd. 
We werken bij voorkeur met locale materialen, we winnen informatie in waar de materialen vandaan komen en we denken na over een lange levensduur voor het gebouw zonder veel onderhoud.

Circulair ontwerpen

Studio YAA heeft door eigen initiatief aan een aantal circulaire opgaven gewerkt waaronder het creëren van de Kerk van Bret, waar haar eigen studio gevestigd is. 
Als ondernemer en ontwerper was dit een interessant proces omdat het ontwerp- en uitvoeringsproces anders ingericht moet worden. Door nieuwe wegen te bedenken met circulariteit als uitgangspunt, willen we ons steentje bijdragen om
Nederland voor te bereiden op een circulaire toekomst. 
 

Herbestemming

Studio YAA ervaart transformatie en herbestemming als een boeiende opgave waarbij bestaande gebouwen een nieuwe vorm of functie krijgen. Voor ons is het doel van transformatie het verlengen van de levensduur van een gebouw door de gebouwen slimmer, duurzamer en toekomstbestendig te maken. Wij zien het als uitdaging om een eigentijdse toevoeging aan een bestaand pand te geven zodat het karakter en de architectonische kwaliteit weer zichtbaar en versterkt wordt. 

Place Making

Studio YAA is een architectenbureau dat zich onder ander richt op het creëren van inspirerende en leefbare ruimtes door
middel van place making. Bij place making gaat het niet alleen om het ontwerpen van fysieke structuren, maar ook om het vormgeven van sociale interacties en het stimuleren van een gevoel van gemeenschappelijkheid en samenhorigheid. 
We zien dat placemaking een positief effect heeft op onderlinge verbondenheid, leefbaarheid, culturele expressie, economische vitaliteit en op gezondheid en welzijn. 
Studio YAA ervaart met deze projecten dat place making een krachtig instrument is voor het verbeteren van de levenskwaliteit in stedelijke gebieden. Onze projecten streven ernaar om niet alleen esthetisch aantrekkelijke ruimtes te creëren, maar ook om duurzame, inclusieve en levendige gemeenschappen te ondersteunen.